Трансперсонална психология

В този сайт може да видите информация и някои препратки към уеб страници, даващи обща информация за най-новият клон на психологията - трансперсоналната психология.

Ейбрахам Маслоу

Ейбрахам Маслоу
Ейбрахам Маслоу

Ейбрахам Маслоу не се нуждае от представяне. Това, което можем да допълним, е, че той е един от важните основатели и на трансперсоналната психология. През 60-те години на 20-ти век, докато завежда катедрата по психология към университета Брандейс в САЩ, около него се обединява група психолози, споделящи общи идеи за човешкото развитие, което създава ново научно движение, наречено "хуманистично направление" в психологията. Или "третата сила" (първите две са психоанализата и бихейвиоризма). Точно "третата сила" се превръща в една от основите на трансперсоналната психология, която Маслоу нарича "четвърта сила". В писмо до свой приятел той описва с възторг срещата си със Станислав Гроф и беседата им върху необходимостта от тип холистична психология, която няма да разделя, а ще свързва човек с вселената и космоса. Идеите му за човешките мета потребности, за пиковите преживявания, самоактуализацията, мотивацията и трансцендирането на човешката същност са важни за научната база на трансперсонализма. Тук предлагаме една статия на Ейбрахам Маслоу, посветена на трансцендирането като необходим момент по холистичния път на самоактуализиращия се човек:

СМИСЛОВИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ НА ТРАНСЦЕНДИРАНЕТО

Статията "Смисловите съдържания на трансцендирането" е взета от http://anaharsis.eu/holotropna_psihoterapia.htm