Трансперсонална психология

В този сайт може да видите информация и някои препратки към уеб страници, даващи обща информация за най-новият клон на психологията - трансперсоналната психология.

Литература на български

Когато невъзможното се случва. Приключения в необикновените реалности, Станислав Гроф

Приключението да откриеш себе си, Станислав Гроф

Психологията на бъдещето, Станислав Гроф

Молекулата на Духа, Рик Страсман

Входът на заешката дупка, Петър Василев Кралев

Същност на холотропния подход, К.ф.н. Владимир Майков

Приложение на интензивното дишане (пневмокатарзиса) в психотерапията