Трансперсонална психология

В този сайт може да видите информация и някои препратки към уеб страници, даващи обща информация за най-новият клон на психологията - трансперсоналната психология.

Трансперсоналната психология - психология на бъдещето

Станислав Гроф
Станислав Гроф

един от основателите на трансперсоналната
психология, създател на холотропната терапия

Основният практически метод на трансперсоналната психология е холотропната терапия (Холотропното дишане).

Холотропното дишане като метод за обръщане към себе си.

Дишането е познато от древни времена и методите за прилагането му са се променяли многократно през годините.

"...нека дишането ви стане по-дълбоко и по-интензивно..."

С тези думи обикновено започва холотропната сесия. В края на миналия век Станислав и Кристина Гроф разработват метод, който наричат "Холотропно дишане"™. Преведено това означава дишане, което води към постигане на цялостност в човешката личност и неговото обкръжение.

Прилагането на метода не изисква предварителна подготовка. По време на сесия е необходимо единствено да се диша по-дълбоко и по-интензивно от обичайното. Целта на метода е да почувстваме, че всеки от нас разполага с Вътрешен лечител, който независимо от степента на нашето осъзнаване води нашия живот към постигане на вътрешна цялостност и хармония. Този Вътрешен лечител е аспект от самите нас, който винаги ни помага и който може би отдавна сме забравили да разпознаваме. Промяна в биохимичната среда предизвиканата от дишането, води до промяна в осъзнаването като обичайния контрол върху вниманието се поема от сила в нас, която започва да ни води и да ни среща с нещо, едновременно силно привличащо ни или напротив може би малко плашещо ни – срещата със себе си.